Miro Pollák

Matematyk Listopada

Siedzieliśmy wokół okrągłego stolika w kancelarii profesora, rozmawialiśmy popijając herbatę. Studenci matematyki w roku 1980 na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Koszycach. Herbatę zrobił nam profesor matematyki Lev Bukovský.