Michał Derek

Michał Derek: Lekarz nie może leczyć wbrew aktualnej wiedzy medycznej

Żądanie pacjenta, by wdrożyć mu określoną terapię, jeśli nie odpowiada ona standardowi – nie ma znaczenia prawnego. Respektowanie takiej woli chorego przez placówkę może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną lub i karną.