Mieczysław Szostak

Mieczysław Szostak: Jak Polska przeskoczyła z RWPG do OECD

22 listopada 1996 r., równo 25 lat temu, Polska weszła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Utorowało nam to drogę do szybszego członkostwa w Unii Europejskiej, a nawet w NATO.