Oktawian Nawrot

Oktawian Nawrot: Kto osądzi sędziów?

W środowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny bardzo mocno podkreślił znaczenie prawa do sądu ustanowionego ustawą, które pozostaje w ścisłym związku z gwarancjami niezawisłości i bezstronności. Wszystkie one bowiem stanowią gwarancje rzetelnego procesu sądowego, który jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego.