Jerzy Osiatyński

Jerzy Osiatyński: O gospodarce centralnie planowanej, „mieszanej” i kapitalizmie

W 1989 r. wiedzieliśmy, że fundamentalne reformy systemowe muszą zajść dostatecznie daleko, aby już nie można było ich odwrócić. Baliśmy się modnych wówczas „trzecich dróg”, „gospodarki mieszanej” i innych „eksperymentów”.