Jakub Kubalski

Brzask epoki komputerów kwantowych – szanse i ryzyka

Prace badawczo-rozwojowe w technologie kwantowe są czasochłonne i kosztowne. Dlatego tak ważne jest uniemożliwienie stronom trzecim reprodukcji oryginalnych części topografii układów scalonych lub wprowadzania na rynek takich podróbek. Można to osiągnąć m.in. poprzez rejestrację topografii układów scalonych.

Dane osobowe jako waluta – teraz i w przyszłości

Coraz powszechniejsze staje się świadczenie polegające na przekazywaniu danych osobowych w zamian za produkty czy rabaty. A w niedalekiej przyszłości dane osobowe mają szansę stać się oficjalną walutą w wybranych transakcjach internetowych.adwokat, partner SSW Pragmatic Solutions

Jak Data Act wpłynie na rynek urządzeń internetu rzeczy?

23 lutego 2022 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (tzw. Data Act). Producenci urządzeń tzw. internetu rzeczy do zmian powinni zacząć przygotowywać się już teraz, gdyż ich wdrożenie będzie wymagało dłuższego czasu.

Metaverse – nowa rzeczywistość w przestrzeni cyfrowej

Uprawnieni z praw własności intelektualnej, którzy wykorzystują Metaverse do promocji swojej działalności, mogą dotrzeć do szerszej publiczności. Muszą być jednak świadomi potencjalnej odpowiedzialności związanej z tym rozszerzonym zasięgiem. Główne zagrożenia dotyczą naruszeń praw do znaków towarowych, prawa autorskiego i dystrybucji przedmiotów jako treści cyfrowych.

Tłumaczenie kodu a poprawianie błędów programu komputerowego

Osoba, która legalnie weszła w posiadanie programu komputerowego, ma prawo dokonać jego dekompilacji w celu poprawienia błędów, które zakłócają funkcjonowanie programu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Programy pomysłów pracowniczych – dlaczego warto je wdrożyć?

Przyznanie podwładnym pewnej swobody twórczej w celu prowadzenia przez nich własnych projektów może skutkować opracowaniem niezwykle wartościowych technologii i wynalazków. Przedsiębiorca powinien więc zadbać o nabycie praw do tych przedmiotów.

Tokeny jako nowa forma ochrony praw podmiotowych w środowisku cyfrowym

Dzieła opublikowane w internecie (i nie tylko) mogą korzystać z ochrony prawnej, a ich twórcy mogą czerpać zyski z ich obrotu.