Andrzej Dorosz

Jakie są skutki objęcia akcji wydanych kadrze zarządzającej

„Bezpośrednie” objęcie (nabycie) akcji przez członka zarządu w ramach programu motywacyjnego nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Przychód powstaje natomiast wskutek realizacji praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych i podlega zaliczeniu do źródła przychodów z praw majątkowych.

Polityka pieniężna NBP. Stopy procentowe

Stopy procentowe na rynku pieniężnym w Polsce są na zbyt wysokim poziomie. Rodzi to niepotrzebne koszty dla NBP i podnosi koszty finansowania długu publicznego.