Andrzej Dorosz

Polityka pieniężna NBP. Stopy procentowe

Stopy procentowe na rynku pieniężnym w Polsce są na zbyt wysokim poziomie. Rodzi to niepotrzebne koszty dla NBP i podnosi koszty finansowania długu publicznego.