Izabela Grabowska

Izabela Grabowska: Migracje i powroty Polaków

Do Polski wraca z emigracji około 50 tys. osób rocznie, ale niekoniecznie na stałe. Dla ludzi spoza Unii Polska jest natomiast atrakcyjna, bo jest w UE. Czy to wykorzystamy?

Migracja otwiera głowy

Polacy w pełni skorzystali z możliwości swobodnego podejmowania pracy, podróżowania, zakładania firm w Unii Europejskiej. Właściwie każdy z nas ma znajomą rodzinę, z której ktoś wyjechał za granicę.