Michał Protasewicz

Kasa fiskalna niezależnie od obrotu - przepisy mają już prawie rok

Prawie rok ma rozporządzenie, które zobowiązało kolejne grupy zawodowe do stosowania urządzeń fiskalnych niezależnie od obrotu. Z wydawanych interpretacji wynika, że organy nie usiłują rozszerzać tego kręgu podatników.

VAT: Już niedługo kasa fiskalna dla prawnika, fryzjera i lekarza…

Temat używania urządzeń fiskalnych – w szczególności przez przedstawicieli tzw. wolnych zawodów – powraca jak bumerang. Jednocześnie prawodawca systematycznie ogranicza grupę podmiotów zwolnionych z obowiązku ich posiadania.