Michał Thedy

Michał Thedy: Ile uszczelnień wytrzyma jeszcze rynek nieruchomości

Istnieje realne zagrożenie, że kolejne zmiany podatkowe oraz brak stabilności i przejrzystości systemu nie zachęcą, lecz odstraszą inwestorów.

Dlaczego nie wprowadzamy w Polsce możliwości rozliczenia straty „wstecz”

Co do zasady, straty podatkowe z działalności gospodarczej możemy rozliczać w Polsce do „przodu”, pomnijeszając o nie dochód osiągnięty w okresie kolejnych pięciu lat – z pewnymi dodatkowymi ograniczeniami. Nie można natomiast rozliczać strat „wstecz”. Michał Thedy

Podatek estoński – dobre rozwiązanie, tylko…

Przy stosowaniu nowej regulacji bardzo istotna jest racjonalna interpretacja przepisów przez organy podatkowe.

Koszty finansowania dłużnego a rynkowa zdolność kredytowa

Organy podatkowe mogą zwiększyć dochód lub zmniejszyć stratę podatnika, jeśli koszty finansowania dłużnego przekroczą jego rynkową zdolność kredytową.