Wojciech Niedźwiedzki

Obowiązki płatnika przy wypłacie dywidendy do fundacji rodzinnej

Podmiot dokonujący wypłaty dywidendy do fundacji rodzinnej nie będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego, lecz musi dochować należytej staranności w zakresie weryfikacji warunków uprawniających go do zastosowania zwolnienia.

Fundacje rodzinne: małżeństwo to nie rodzina. Karkołomne interpretacje KIS

Dwie niedawne interpretacje podatkowe dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wypaczają ideę fundacji rodzinnej i odwracają do góry nogami preferencje podatkowe, które ustawodawca przyznał najważniejszym osobom: fundatorom. Wypada, aby zdobyto się na stosowną refleksję – tam, gdzie powstać ona powinna.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną

Fundacja rodzinna może zbywać mienie, lecz nie może być to działalność o charakterze spekulacyjnym (handlowym). Zakup rzeczy – w tym nieruchomości – celem ich zbycia z zyskiem, nie jest możliwy. Naruszenie tych zasad będzie skutkować sankcjami podatkowymi.

Ratunek przed roztrwonieniem majątku

Bez wątpienia bezpieczeństwo rodzinnego majątku oraz kwestie podatkowe będą jednym z istotnych elementów kształtujących ocenę nowej instytucji, jaką jest fundacja rodzinna.

Narzędzie skutecznej i bezpiecznej sukcesji

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 r. Oznacza to, że po prawie pięciu latach prac koncepcyjnych i okołolegislacyjnych wreszcie w Polsce będą mogły powstawać fundacje rodzinne. Co należy o nich wiedzieć?

Autopoprawka do ustawy o filarach rodzinnego majątku

Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej. Propozycje zmian dotyczą kwestii podatkowych i mają na celu zarówno liberalizację uchwalonych już przepisów, jak i ich zaostrzenie w pewnych obszarach.

Ceny transferowe: nowe terminy i stare obowiązki

Wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej przedłużono o pół roku. W dniu złożenia CIT-8 podanie kompletnych danych jest niemożliwe, bo spółki nie mają zatwierdzonych sprawozdań finansowych.