Joanna Róg

GetBack może się odbić na rynku

Regulatorowi brak narzędzi, które zapewniłyby ochronę inwestorów. To ułomność naszego ustawodawstwa. Powinniśmy jej zaradzić, jeżeli rynek długu korporacyjnego ma się rozwijać.