Zbigniew Hockuba

Zbigniew Hockuba: Sztuka polityki pieniężnej

W ostatnich miesiącach, kiedy notujemy znaczne wzrosty cen na całym świecie, polska inflacja jest wyższa o około 2–3 pkt proc. od inflacji w Ameryce i strefie euro. Szok pandemiczny 2020 r. wywołał kryzys gospodarczy,

Zbigniew Hockuba: Gospodarka na wojnie z wirusem

Covid-19 spowodował, że gospodarki wielu krajów znalazły się na równi pochyłej. Światu grozi kryzys porównywalny do załamania z lat 1929-1933.