Adam Trawczyński

Krajobraz polskiego przemysłu farmaceutycznego po zmianach prawnych w latach 2019-2020

Czy branży farmaceutycznej uda się wykorzystać zmiany prawne ułatwiające konkurencję na tym rynku?

Wyjątek Bolara – przywilej rejestracyjny w branży farmaceutycznej

Dla firm z branży farmaceutycznej każdy dzień monopolu rynkowego przysługującego dzięki patentowi oznacza krociowe zyski. Trudno się więc dziwić, że koncerny starają się przedłużyć ochronę jak najdłużej się da. Tymczasem producenci leków generycznych wykorzystują wyjątek Bolara, by jak najszybciej włączyć się do gry.