Andrzej Krajewski

Andrzej Krajewski: Ruski agent Kukliński?

Zdaniem Roberta Walenciaka, autora książki „Gambit Jaruzelskiego”, nieznany do dziś fortel autora stanu wojennego polegał na tym, że przed 13 grudnia 1981 r. część jednostek Wojska Polskiego została wyprowadzona z koszar w miejsca w pobliżu miast, gdzie miały stacjonować interweniujące w Polsce armie Układu Warszawskiego. I to była tytułowa „Ostatnia tajemnica stanu wojennego”.

Andrzej Krajewski: Dwa światy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

- Do komitetu poparcia dla prezydenta Dudy włączyłem się z potrzeby serca. A potrzeby serca każdy ma i może - to wyznanie Janusza Kaweckiego, siwowłosego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, skłoniło szefową Komisji Kultury Senatu, Barbarę Zdrojewską, do stwierdzenia, że jeszcze bardziej zdumiewa ją udział Przewodniczącego tej Rady, Witolda Kołodziejskiego, w sejmiku województwa mazowieckiego z rekomendacji PiS. A przecież członkom KRRiT Konstytucja zakazuje „prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji”.

TVP, czyli zła zmiana

„Wiadomości" telewizji publicznej sprzyjają rządzącym i chłoszczą opozycję. Straciły widzów i niezależność, ale naruszenia dziennikarskich standardów KRRiT dostrzega tylko w „Faktach" TVN – twierdzi były ekspert KRRiT ds. wolności słowa.