Przemysław Juściński

Jak skutecznie odświeżyć markę?

Citroën zdecydował się na rebranding - powrót do pierwotnego logotypu opracowanego ponad sto lat temu, ale podobne logo zarejestrowała konkurencyjna firma z Chin. Zaprzestanie korzystania z pierwotnego oznaczenia może doprowadzić do wygaśnięcia prawa.

Iwona Aleksandrowicz-Strus, Przemysław Juściński: Prawo do kształtu

Określone rozwiązanie może stanowić zarówno znak towarowy, jak i wzór użytkowy oraz przemysłowy. Najpełniejsze zabezpieczenie zapewni wówczas miks reżimów ochronnych.

Utwór pracownika - kiedy staje się własnością pracodawcy

Samo nawiązanie stosunku pracy nie wystarczy do stwierdzenia, że stworzenie przez pracownika utworu mieści się w jego obowiązkach. Zakres tych obowiązków musi wynikać z umowy o pracę.

Zasiłek macierzyński dla matki na zleceniu

Matka nie musi być pracownikiem, żeby nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. To samo dotyczy ojca dziecka, który ma przejąć nad nim opiekę.