Grzegorz Pytel

Grzegorz Pytel: Likwidacja Lotosu: zielone światło z haczykiem

Warunki, jakie podyktowała Komisja Europejska Orlenowi, aby ten mógł sfinalizować przejęcie rywala z Gdańska, to klasyczny przykład warunków zaporowych.

Grzegorz Pytel: Czy można wymusić zaufanie?

W odpowiedzi Jego Ekscelencji, Ambasadorowi Chin w Polsce, Liu Guangyuan, należy zacytować fragment wystąpienia jednego z twórców współczesnej informatyki, Kena Thompsona, z wykładu z okazji wręczenia my najbardziej prestiżowej nagrody dla naukowców informatyków, nagrody Turinga w 1983 roku: