Grzegorz Pytel

Grzegorz Pytel: Donald Trump ma rację. NATO potrzebuje zmian, Niemcy muszą zwiększyć wydatki

Kraje NATO powinny ustanowić nowy fundusz rozwoju obrony. Każde niedofinansowanie do minimalnego poziomu wydatków na obronność powinno stanowić wpłatę do nowo utworzonego funduszu. W USA by zobaczyli, że nie są „fujarami” pełniącymi wobec Europy rolę bezpłatnej agencji ochroniarskiej.

Grzegorz Pytel: Paliwa są tanie, bo były za drogie

Swoim obecnym działaniem Orlen może pozbawić siebie, i być może inne potężne firmy paliwowe, wielkich marż rafineryjnych pobieranych od wybuchu wojny na Ukrainie.

Grzegorz Pytel: Inflacja, ryzyko i wzrost gospodarczy

Trudno wytłumaczyć, dlaczego bankierzy centralni i ekonomiści nie potrafili powiązać nawet na podstawowym poziomie roli ryzyka inwestycyjnego ze zjawiskami inflacji i wzrostu gospodarczego. I teraz wszyscy płacimy za to cenę.

Grzegorz Pytel: Likwidacja Lotosu: zielone światło z haczykiem

Warunki, jakie podyktowała Komisja Europejska Orlenowi, aby ten mógł sfinalizować przejęcie rywala z Gdańska, to klasyczny przykład warunków zaporowych.

Grzegorz Pytel: Czy można wymusić zaufanie?

W odpowiedzi Jego Ekscelencji, Ambasadorowi Chin w Polsce, Liu Guangyuan, należy zacytować fragment wystąpienia jednego z twórców współczesnej informatyki, Kena Thompsona, z wykładu z okazji wręczenia my najbardziej prestiżowej nagrody dla naukowców informatyków, nagrody Turinga w 1983 roku: