Michał Zabost

Cyberatak w zakładzie pracy

Wybór narzędzi zabezpieczających firmę trzeba dostosować do profilu działalności przedsiębiorcy.

Za utratę prawa jazdy możliwa nawet dyscyplinarka

Obecnie dużo łatwiej stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowcy, kurierzy czy przedstawiciele handlowi muszą się liczyć z tym, że w takiej sytuacji mogą ponieść także konsekwencje na gruncie prawa pracy.

Stanasiuk, Zabost: Czy urlop na żądanie to sposób na przedłużenie weekendu

Pracownicy mogą wypoczywać dłużej. Ważne jednak, by nie nadużywali tego uprawnienia. Lepiej więc ostudzić entuzjazm tych z nich, którzy snują wizję przedłużenia wolnego w ostatniej chwili. Nie każde bowiem żądanie musi zostać uwzględnione przez szefa.

Czy pracownikowi przysługuje wolne na zaszczepienie dziecka?

Aby udać się z dzieckiem na szczepienie przeciw COVID-19, pracownik może wykorzystać m.in. kodeksową opiekę. Może też prosić o zwolnienie w celu załatwienia spraw osobistych, które będzie musiał odpracować.

Kiedy pracownik musi zmienić termin lub przerwać urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu jest zagwarantowane konstytucyjnie, a pracownik nie może się go zrzec. Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy zatrudniony musi odsunąć wakacyjne plany albo przerwać wypoczynek.

Koronawirus w zakładzie pracy: pandemia zatrzyma taśmę produkcyjną

Gdy liczba zakażonych pracowników się zwiększa, a pracodawca wyczerpał możliwości ochrony przed wirusem, powinien zamknąć zakład do czasu usunięcia bezpośredniego zagrożenia. Inaczej grozi mu nawet odpowiedzialność karna.

Koronawirus: czy szef może obciąć wynagrodzenie za brak maseczki

Wobec osoby, która bezzasadnie odmawia zakrywania ust i nosa, pracodawca może zastosować karę porządkową. Poza upomnieniem i naganą, naruszenie to może kosztować pracownika jednodniowe zarobki.

BHP: po 30 dniach nieobecności nadal konieczne są badania

Stan epidemii nie zwalnia pracodawców z obowiązku wystawiania pracownikom skierowań na badania kontrolne ani z zakazu dopuszczenia do pracy osoby, która nie posiada ważnego orzeczenia o zdolności do pracy.

Obchody Dnia Kobiet w firmie a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Obdarowując tylko żeńską część załogi pracodawca ryzykuje, że naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Musi też uważać na źródło finansowania upominków.

Mobbing w pracy: łatwiej o odszkodowanie

Ofiara mobbingu nie musi już rozwiązywać stosunku pracy, aby uzyskać odszkodowanie. Wystarczy, że wykaże, iż wskutek tych działań poniosła konkretną szkodę.