Michał Zabost

Za utratę prawa jazdy możliwa nawet dyscyplinarka

Obecnie dużo łatwiej stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowcy, kurierzy czy przedstawiciele handlowi muszą się liczyć z tym, że w takiej sytuacji mogą ponieść także konsekwencje na gruncie prawa pracy.

Stanasiuk, Zabost: Czy urlop na żądanie to sposób na przedłużenie weekendu

Pracownicy mogą wypoczywać dłużej. Ważne jednak, by nie nadużywali tego uprawnienia. Lepiej więc ostudzić entuzjazm tych z nich, którzy snują wizję przedłużenia wolnego w ostatniej chwili. Nie każde bowiem żądanie musi zostać uwzględnione przez szefa.

Czy pracownikowi przysługuje wolne na zaszczepienie dziecka?

Aby udać się z dzieckiem na szczepienie przeciw COVID-19, pracownik może wykorzystać m.in. kodeksową opiekę. Może też prosić o zwolnienie w celu załatwienia spraw osobistych, które będzie musiał odpracować.

Kiedy pracownik musi zmienić termin lub przerwać urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu jest zagwarantowane konstytucyjnie, a pracownik nie może się go zrzec. Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy zatrudniony musi odsunąć wakacyjne plany albo przerwać wypoczynek.

Koronawirus w zakładzie pracy: pandemia zatrzyma taśmę produkcyjną

Gdy liczba zakażonych pracowników się zwiększa, a pracodawca wyczerpał możliwości ochrony przed wirusem, powinien zamknąć zakład do czasu usunięcia bezpośredniego zagrożenia. Inaczej grozi mu nawet odpowiedzialność karna.

Koronawirus: czy szef może obciąć wynagrodzenie za brak maseczki

Wobec osoby, która bezzasadnie odmawia zakrywania ust i nosa, pracodawca może zastosować karę porządkową. Poza upomnieniem i naganą, naruszenie to może kosztować pracownika jednodniowe zarobki.

BHP: po 30 dniach nieobecności nadal konieczne są badania

Stan epidemii nie zwalnia pracodawców z obowiązku wystawiania pracownikom skierowań na badania kontrolne ani z zakazu dopuszczenia do pracy osoby, która nie posiada ważnego orzeczenia o zdolności do pracy.

Obchody Dnia Kobiet w firmie a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Obdarowując tylko żeńską część załogi pracodawca ryzykuje, że naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Musi też uważać na źródło finansowania upominków.

Mobbing w pracy: łatwiej o odszkodowanie

Ofiara mobbingu nie musi już rozwiązywać stosunku pracy, aby uzyskać odszkodowanie. Wystarczy, że wykaże, iż wskutek tych działań poniosła konkretną szkodę.

Praca zdalna: procedura powypadkowa w przypadku telepracownika

Procedura powypadkowa w przypadku telepracownika jest taka sama, jak wtedy, gdy poszkodowanym jest osoba pracująca na terenie zakładu. Konieczne jest więc ustalenie związku zdarzenia z pracą.