Katarzyna Barańska

System kaucyjny – odliczanie do 2025 roku rozpoczęło się

Sklepy które, po uruchomieniu systemu kaucyjnego będą musiały odbierać zużyte opakowania od konsumentów już teraz muszą zacząć planować rozmieszczenie infrastruktury do zbiórki takich opakowań, w tym jej zgodność z przepisami budowlanymi, przestrzennymi, BHP i ewentualnie niezbędnymi zezwoleniami środowiskowymi.

Jak bezpiecznie zagospodarować odpady niebezpieczne?

Wytwórca odpadów niebezpiecznych zostaje zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie nimi dopiero w momencie, gdy prowadzący przetwarzanie tych odpadów przekaże je do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia. Jakie są zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi?

Nowe ograniczenia dla firm związane z korzystaniem z plastiku

W maju weszły w życie przepisy, które zakazują wprowadzania na rynek pewnych rodzajów produktów jednorazowego użycia. Za złamanie tego zakazu przedsiębiorcom grożą surowe sankcje.

Odpady: system kaucyjny coraz bliżej

Zmiany systemowe w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami, uwzględniające system kaucyjny, powinny być ze sobą spójne i jasno określać obowiązki przedsiębiorców.

Plastik. Część produktów zniknie, a za inne dodatkowo zapłacimy

Od 3 lipca 2021 roku z rynku będą wycofane jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych. Na przedsiębiorców zostaną nałożone nowe obowiązki, za których niedopełnienie grozić będą sankcje finansowe.

Jak nowe prawo wodne wpłynęło na rynek nieruchomości

Nowe przepisy wprowadzają szereg istotnych zmian takich jak: nowe prawo pierwokupu, nowe reguły zarządzania ryzykiem powodziowym w dokumentach planistycznych, wygaszają część warunków zabudowy, wpływają na zakres stron i procedurę wydawania decyzji środowiskowych, których uzyskanie jest z reguły niezbędne dla dużych inwestycji.