Olga Maciejewska

Nowa ustawa o prawach konsumenta: zwrotne roszczenie sprzedawcy

Dotychczas na łamach „Rzeczpospolitej" w niniejszym cyklu wskazano już, że nowa ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wdraża dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.

Nowa ustawa o prawach konsumeta szczegółowo reguluje odstąpienie od umowy

Nowa ustawa o prawach konsumenta szczegółowo normuje konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. Dotyczy umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym o dostarczanie treści cyfrowych.