Paweł Gąsiorowski

Gorzkawy posmak bankowego tokaju

Koszty przewalutowania kredytów we frankach na Węgrzech ponieśli ostatecznie wszyscy: państwo, kredytobiorcy i banki – pisze ekspert NBP.