Paweł Banasik

Do trzech razy sztuka – czeka nas nowy podatek od nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność definicji budowli, co oznacza, że podatnicy mają prawo do wznowienia postępowań we wszystkich sprawach zakończonych prawomocną decyzją wydaną na podstawie zakwestionowanego przepisu.

Paweł Banasik: Zmiany w opodatkowaniu infrastruktury kolejowej

Czy konieczna jest zmiana zasad obowiązywania znowelizowanych przepisów o zwolnieniu infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości?

Definicja budynku i budowli na potrzeby opodatkowania - orzecznictwo NSA

Momentem zwrotnym we wszystkich toczących się sporach o kwalifikację obiektu budowlanego był wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne orzeczenia NSA pokazują, że jednak nie wszystko jest oczywiste.

Banasik: Co z podatkiem od nieruchomości

Podatników może czekać poważna rewolucja, jeśli zacznie obowiązywać projektowany kodeks budowlany. Może warto byłoby wprowadzane zmiany skonsultować z samymi zainteresowanymi – zauważa ekspert Paweł Banasik.

Kłopoty z opodatkowaniem instalacji telekomunikacyjnych

Sieci telekomunikacyjne znajdujące się wewnątrz budynku nie są budowlą