Piotr Gryska

Nie warto mnożyc przepisów

Nie jest sztuką wprowadzanie kolejnych regulacji. Sztuką jest sprawienie, aby konsultacje publiczne stały się rzeczywistym dialogiem z adresatami projektowanych unormowań. Aby to osiągnąć, trzeba zmienić długoletnie nawyki oraz wyposażyć administrację w nowe kompetencje. By prawo było jasne, konieczne jest wspólne działanie.