Claudia Bartyzel-Torres

W służbie cywilnej nie ma kryzysu

Jako obywatele i zarazem podatnicy mamy prawo wymagać, aby nad naszym zdrowiem i bezpieczeństwem czuwali najwyższej klasy fachowcy. Ale mamy też obowiązek godziwie im za to płacić – pisze szef Służby Cywilnej Claudia Bartyzel-Torres.