Marcin Setla

Obrót małymi działkami rolnymi nadal bez ograniczeń

Obrót ziemią rolną będzie możliwy niezależnie od warunków wprowadzonych ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej oraz Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Ingerencja w prawo własności wymaga uzasadnienia przez radę

Linia zabudowy stała się w rękach organu planistycznego elementem decydującym o przeznaczeniu terenu – stwierdził WSA w Krakowie.

Kiedy wystarczy decyzja o warunkach zabudowy

Do budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 mkw. konieczny jest plan zagospodarowania przestrzennego.

Jakie formalności przy salonie usługowym w lokalu mieszkalnym

Mniej formalności będzie musiał dopełnić inwestor, gdy planowane przez niego roboty nie wymagają pozwolenia na budowę.