Piotr Schramm

Piotr Schramm: I w czasie epidemii władzę obowiązuje prawo - o obostrzeniach antycovidowych

Legitymizowanie bezprawia czyni z nas funkcjonariuszy systemu, a nie strażników zasad.

Piotr Schramm: Czy to dalszy ciąg sporu wokół prywatyzacji PKP Energetyka bądź pomysł na nacjonalizację realizowaną w sposób okrężny?

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął procedurę cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP Energetyka. Według regulatora kolejowego – naruszenia stwierdzone podczas kontroli, która odbyła się w kwietniu br., świadczą o nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem. Taki certyfikat pozwala spółce na poruszanie się swoimi specjalistycznymi maszynami po torach na terenie całego kraju, dzięki czemu może wykonywać naprawy trakcji i ją modernizować.

Wiatraki niezgodne z konstytucją

Zapisy procedowanej w sejmie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, choćby ze względów pospiesznej legislacji mogą być niezgodne z konstytucją, co znajduje potwierdzenie m.in. w opinii Sądu Najwyższego.