Paweł Tokarski

Paweł Tokarski: Przyjęcie euro widziane z Berlina

Członkostwo w strefie euro oddaliłoby ryzyko polexitu, gdyż powrót do własnej, cieszącej się dużo mniejszym zaufaniem waluty byłby trudny do wyobrażenia.

Jakie wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego

Niepodjęcie przez pracownicę pracy po powrocie z urlopu wychowawczego, na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym niż przysługiwało jej przed urlopem, należy traktować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Doraźna pomoc męża w firmie żony- bez składek ZUS

Sporadyczne, okazjonalne i drobne prace na rzecz małżonka prowadzącego działalność gospodarczą nie mogą być uznane za współpracę przy prowadzeniu biznesu.

Ciąża nie pozbawia z automatu świadczeń

Zawarcie przez kobietę spodziewającą się dziecka umowy o pracę, nawet gdy głównym motywem jej zatrudnienia była chęć uzyskania zasiłku macierzyńskiego, nie jest ani naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem.

Doraźna pomoc męża w działaniu firmy nie podlega składkom ZUS

Sporadyczne, okazjonalne i drobne prace na rzecz małżonka prowadzącego działalność gospodarczą nie mogą być uznane za współpracę przy prowadzeniu biznesu.

ZUS podważy zapis w umowie o pracę

Organ rentowy ma kompetencje do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień.

Odmowa ZUS w przywróceniu terminu bez automatu

Organ rentowy nie może dowolnie uwzględniać lub nie uwzględniać wniosku zainteresowanego o zgodę na opłacenie po czasie nieobowiązkowej składki chorobowej.

Dyscyplinarka tylko za rażące narażanie interesów firmy

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika z powodu działalności konkurencyjnej, przy braku umowy o zakazie konkurencji, możliwe jest tylko wtedy, gdy doszło do kwalifikowanego naruszenia istotnych interesów pracodawcy, które mogły narazić go na powstanie szkody.

Zwłoka w odbiorze wypowiedzenia nie zapewni ochrony przed zwolnieniem z pracy

Gdy rozstanie było uzasadnione, ale nastąpiło z nieznacznym naruszeniem miesięcznego terminu, sąd oddali roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, jeżeli byłoby to sprzeczne z art. 8 k.p.

Zły stan zdrowia nie gwarantuje prawa do renty

Niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy nie wystarcza do nabycia prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne uzasadniają rokowania, że ubezpieczony może podjąć inną pracę w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu.