Artur Kmieciak

PESEL: Morał z wycieku danych

Zaufanie społeczne nie jest wartością z ksiąg rachunkowych, to jednak niewątpliwie realny kapitał. Łatwo go roztrwonić – ostrzega prawnik.