Paweł Osik

Paweł Osik: Lustracja urzędników. Kłamstwo czy Strasburg

Wprowadzone ustawą instrumenty noszą znamiona odpowiedzialności zbiorowej. A postępowania trwają latami.

Adwokat – pomocnik i obrońca praw człowieka

Na ile adwokatura jako samorząd zawodowy i każdy z adwokatów z osobna pozostają odpowiedzialne za obronę praw człowieka.