Wojciech Saciuk

Status kontrahenta ma znaczenie dla KSeF

Obowiązkowe e-fakturowanie to obowiązki nie tylko dla polskich podatników. Zagraniczne podmioty zarejestrowane dla celów VAT w Polsce również mogą być objęte nadchodzącymi zmianami w KSeF.

Jak skorygować sprzedaż na kasie fiskalnej

Zwroty i oczywiste pomyłki wymagają odrębnych ewidencji poza kasą fiskalną. Sposób ich prowadzenia określają przepisy i praktyka. O możliwości odzyskania zawyżonego VAT wynikającego z niewłaściwej stawki rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE.

Jak dokumentować transakcje VAT-OSS i IOSS

Podatnicy, którzy korzystają ze szczególnych procedur, wszystkie dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość, podobnie jak te dotyczące towarów importowanych, deklarują w jednym dokumencie.

Błękitne certyfikaty pełne wątpliwości

Rozstrzygnięcie pierwszych aukcji, w których wytwórcy energii zmienią system wsparcia, może pokazać, jak skomplikowana w praktyce będzie możliwość umorzenia certyfikatów z powodu ich ograniczonej podaży – zauważają Adam Jodłowski, Jakub Kasnowski i Wojciech Saciuk.