Vazil Hudák

Vazil Hudák: Trzeba zreorganizować gospodarkę

Polityka spójności pozostanie w nadchodzących latach jedną z głównych polityk Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Niewiele państw skorzystało na niej bardziej niż Polska.

Vazil Hudák: Udane wsparcie dla Ukrainy

Pomyślnie wypełniliśmy zobowiązania dotyczące zainwestowania w tym kraju 3 mld euro. To jednak nie koniec – pisze wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.