Agata Jankowska-Galińs

Inspektor ochrony danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji - kiedy wystarczy jeden z nich

Inspektor ochrony danych to nowa instytucja służąca wypełnianiu zadań z zakresu zapewnienia działania różnych podmiotów zgodnie z prawem oraz do współpracy z organem nadzoru.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Dzięki prawu do przenoszenia danych, osoby uprawnione będą mogły zarządzać informacjami o sobie, a także wykorzystywać je do celów prywatnych.

Jakie kary za naruszenie regulacji o ochronie danych osobowych

Za złamanie obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych przedsiębiorcom grożą sankcje o charakterze karnym, administracyjnoprawnym, jak i cywilnoprawnym. Z dniem wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) sankcje te się zmienią na niekorzyść przedsiębiorców. RODO wprowadza bowiem bardzo wysokie kary finansowe.

Dane osobowe w Unii Europejskiej: warto obronić się przed sankcjami

Odpowiednie ukształtowanie środków ochrony danych może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia lub zmniejszenia sankcji pieniężnych przewidzianych w unijnym rozporządzeniu.

Dane osobowe - nowe zasady przetwarzania

Wprowadzenie do systemu ochrony danych osobowych jednolitego katalogu zasad jest źródłem nowych obowiązków ciążących na administratorach i innych podmiotach przetwarzających dane.

Dane osobowe klienta - przetwarzanie po nowemu

Ochrona prywatności konsumenta powinna być niejako wbudowana w każdy projekt przedsiębiorcy zakładający przetwarzanie danych osobowych.

Prawa do bycia zapomnianym - nowy obowiązek administratora

Prawa do bycia zapomnianym, przenoszenia danych czy żądania sprostowania i uzupełnienia ich – to tylko niektóre z uprawnień klientów, do przestrzegania których zobowiązani będą administratorzy.

Będą zmiany w uzyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Warto zacząć przygotowywać swoją firmę do zmian w uzyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsekwencje naruszenia przepisów w tym obszarze, mogą bowiem okazać się bardzo dolegliwe dla wszystkich przedsiębiorców.

Tajemniczy klient zapuka do banku

Pracownicy UOKiK będą mogli korzystać z instytucji tajemniczego klienta, tj. anonimowo kontrolować przedsiębiorców, podając się za osoby zainteresowane nabyciem towarów lub usług – piszą prawnicy.

Bezpieczniejszy przelew: reforma usług płatniczych w internecie

Wzmocnienie bezpieczeństwa płatności elektronicznych jest jednym z głównych motywów reformy regulacji dotyczących usług płatniczych – uważają eksperci.