Joanna Ostojska-Kołodziej

Pracodawca może się wycofać z zakazu konkurencji

Prawidłowo skonstruowana umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pozwoli pracodawcy na skuteczne uwolnienie się od jej postanowień bez zgody byłego pracownika.

Home office sprzyja mobbingowi i dyskryminacji

W czasie pandemii zjawiska zastraszania, nękania i molestowania istotnie się nasiliły. Tryb pracy zdalnej nie zwalnia zaś pracodawcy z odpowiedzialności za przeciwdziałanie takim zachowaniom.

Prezydencki projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy - komentują Anna Golenia i Joanna Ostojska-Kołodziej

Zmiany w prawie pracy zaproponowane przez prezydenta mają ułatwić pracownikom realizację ich uprawnień oraz zabezpieczyć ich interesy. Nie wszystkie są jednak konieczne – piszą prawnicy.

Przywrócenie do pracy: zmiana żądania tylko za zgodą pracodawcy

Pracownik, który domaga się odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę, po dojściu do pracodawcy oświadczenia o dokonanym wyborze roszczenia nie może dochodzić przywrócenia do pracy bez jego zgody.

Transport i nocleg nie powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru składek ZUS

Wartość noclegów udostępnianych nieodpłatnie pracownikom oraz wartość przejazdów do miejsca wykonywania pracy nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP: ochrona adekwatna do ryzyka

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie oznacza konieczności użycia wszystkich możliwych środków zabezpieczających etatowca przed niebezpieczeństwem.