Wojciech Studnicki

Zastosowanie ulgi B+R od 2018 roku

Już od 1 stycznia wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast centra badawczo-rozwojowe – do 150 proc. To posunięcie ma zatrzymać innowacyjny biznes w Polsce.

Termin na rozliczenie PIT za rok 2016

W tym roku jest nieco więcej czasu na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Ostatni dzień terminu jest bowiem przesunięty na 2 maja. Jest to również ostatni moment na wpłatę daniny o urzędu skarbowego.

Elektrownie wiatrowe: nowe przepisy mogą przysporzyć kłopotów podatkowych

16 lipca wejdzie w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, co spowoduje wzrost obciążeń fiskalnych w podatku od nieruchomości. Niezależnie od tego problemy są także z rozliczaniem VAT i CIT.