Maciej Zborowski

Rachunki bankowe pod nadzorem fiskusa

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przanalizuje ryzyko wykorzystania banków i SKOK do wyłudzeń skarbowych. Będzie też mógł zablokować firmowe rachunki. Co, gdy się pomyli? – pyta prawnik.

Od 1 stycznia 2018 r. wraz z nowym prawem wodnym wejdą w życie opłaty za usługi wodne

Wysokość ustalonych opłat będzie można kwestionować w reklamacji. Ale jej wniesienie nie wstrzyma obowiązku zapłaty należności – pisze prawnik.

Fiskus nie daje ochrony przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

Nie jest łatwo uzyskać opinię zabezpieczającą wyłączającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Nikomu się to jak dotąd nie udało. Tylko twarde argumenty mogą przekonać skarbówkę, która doszukuje się „drugiego dna" transakcji.

Czy trzeba przekazać kserokopiarkę firmową na usługi skarbówki

W toku kontroli fiskus nakłada na podatników obowiązek przedkładania do urzędu określonych dokumentów. Oddelegowanie pracownika i firmowych urządzeń do usług urzędników jest jednak ostatnią rzeczą, której chciałby przedsiębiorca.

Czy dobra wiara uchroni przed sankcją w VAT

Podatnik nie powinien pozostawiać skarbówki samej sobie przy załatwianiu jego sprawy. Może zwiększyć swoje szanse na uniknięcie zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego, biorąc czynny udział w postępowaniu.

KAS - czego korzystają kontrolujący

Zamiast obawiać się na zapas kontroli podatkowej, warto dowiedzieć się z jakich źródeł wiedzy o firmie będą mogli skorzystać kontrolujący. Należy bowiem pamiętać, że nieznajomość prawa szkodzi najbardziej.

Krajowa Administracja Skarbowa - co się zmieni po 1 marca 2017 r.

Za dwa dni zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Pomimo, że nie rozpoczęła jeszcze działalności, wokół niej zdążyło już narosnąć wiele mitów.

Weryfikacja cen transferowych - co należy wiedzieć gdy zacznie się kontrola

Wykorzystując dostępne uprawnienia procesowe podatnik może zabiegać o wpływ na treść potencjalnej decyzji organu. Aktywny udział w pracach urzędników może się przełożyć np. na wynik analizy porównywalności transakcji.

Niepewna skarga na przedłużenie zwrotu VAT

W dalszym ciągu powinna funkcjonować dwutorowość kontroli legalności postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, ponieważ zapewnia dostęp do sądu administracyjnego. Do takiej tezy skłania się też część sądów – przekonują eksperci.

Pomoc publiczna, czyli jak pozbawić podatnika ulgi

Organ podatkowy nie może odmówić podatnikowi w drodze uznaniowej decyzji prawa do tego, co gwarantują mu unijne przepisy. Nawet wtedy, gdy w danym zakresie regulacje krajowe i unijne są ze sobą niespójne – zauważają eksperci.