Michał Szwast

Formalne i nieformalne zmiany konstytucji - piszą Janusz Trzciński i Michał Szwast

Ustawa zasadnicza w porównaniu ze zwykłą powinna być w szczególny sposób chroniona ze względu na system wartości w niej zawarty, a odnoszący się do ustroju państwa, a także roli jednostki i jej znaczenia w procesach sprawowania władzy – piszą prawnicy.

Dzieci w sądach dla nieletnich

W Polsce brakuje kompleksowego systemu sprawiedliwości dla nieletnich. Wnioski z najnowszego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – przedstawiają eksperci Michał Szwast, Katarzyna Wiśniewska i Marcin Wolny.