Andrzej Friszke

Andrzej Friszke: Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ Solidarność i KSS KOR

Władze PRL odmówiły wstępu na proces przywódców KOR zachodnim dziennikarzom. Wydarzenie to zostało jednak zauważone oraz skomentowane w całej Europie i w najważniejszych pismach amerykańskich. Rozgłos nadała mu też Stolica Apostolska.

Polska Jerzego Giedroycia

Jerzy Giedroyc był redaktorem ukazującej się przez 54 lata „Kultury", przygotował do druku prawie 450 książek, swoimi myślami dzielił się ze współpracownikami w listach, które przez ostatnich kilkanaście lat ukazują się drukiem, odsłaniając myśli Redaktora.