Dariusz Wółkiewicz

Największe kłamstwa bankowe

Wprowadzenie w błąd co do kosztów czynności bankowej należy traktować jako jeden z najwyższych przejawów nieuczciwości wymierzonej przeciwko klientom.

Zerokosztowe przekręty banków

Dzięki stosowanej praktyce banki mogły już po kilku minutach rozmowy telefonicznej księgować kilkudziesięciotysięczny zysk wynikający z różnicy w wartościach kupowanych opcji.

Odpowiedzialność komandytariusza i wspólnika w spółce z o.o. wobec wierzycieli

Błędne jest przekonanie, że komandytariusze w spółkach komandytowych oraz wspólnicy w spółkach z o.o., są bezwzględnie wyłączeni od odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Kredyty walutowe: CIRS czyli bubel prawno-finansowy

Mało, który przedsiębiorca zdawał sobie sprawę z tego, czym jest transakcja typu CIRS. Tymczasem transakcja te wystawiały firmy na rujnujące ryzyko walutowe.

Bankowi można udowodnić to, że przekonywał do transakcji

Do uznania, że jest świadczona usługa doradztwa, nie trzeba zawierać umowy o świadczenie takich usług. Fakt doradzania klientowi mogą potwierdzić dokumenty bankowe lub rozmowy telefoniczne.

Opcje walutowe - pułapka dla przedsiębiorców

Straty, jakie poniosły firmy korzystające z opcji walutowych, to niekiedy zasługa manipulacji banków oferujących takie rozwiązania.