Wiktor Wojciechowski

Przepis na wolniejszy wzrost produktywności

Inicjowane ostatnio zmiany w systemie podatkowym i składkowym w Polsce są dość chaotyczne i nie odpowiadają na główne wyzwania, przed którymi stoi gospodarka.

Krótsza praca to zła idea

Skrócenie tygodniowego czasu pracy nie uszczęśliwi pracowników, a jedynie zaszkodzi gospodarce – pisze główny ekonomista Plus Banku.

Wysokie koszty niższego wieku emerytalnego

Powrót do starego wieku emerytalnego odbije się negatywnie na dochodzie narodowym, wysokości emerytur i kondycji finansów publicznych.

Bariery dla inwestycji szybko nie znikną

Głęboki spadek inwestycji i utrzymująca się podwyższona niepewność odnośnie do perspektyw tempa wzrostu w kolejnych latach sugerują, że zarówno w w tym, jak i w przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie około 3 proc. Istnieje według mnie poważne ryzyko, że w 2018 r. wzrost PKB w Polsce spowolni nawet poniżej tego poziomu.

Politycy nie zainwestują lepiej niż firmy prywatne

Plan budowy kapitału jest przede wszystkim planem kolejnego skoku na OFE, dalszego upolitycznienia gospodarki i powiększania zobowiązań emerytalnych państwa w szybszym tempie niż dotychczas – pisze główny ekonomista Plus Banku.

Czy RPP zmieni stopy procentowe?

Gościem programu Marcina Piaseckiego #RZECZoEKONOMII był Wiktor Wojciechowski, ekonomista Plus Bank.

Program 500+ dopalaczem dla rynku

Gościem programu Marcina Piaseckiego #RZECZoEKONOMII był Wiktor Wojciechowski, ekonomista Plus Banku

Obietnice wyborcze mogą zrujnować Polskę

Realizacja obietnic wyborczych większości partii politycznych zrujnowałaby polskie finanse publiczne – pisze Wiktor Wojciechowski.

Populistyczne zagranie przedwyborcze

Przygotowane przez kancelarię prezydenta uzasadnienie do projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny jest rażąco nierzetelne. Nie dostarcza argumentów za wejściem ustawy w życie.