Wiktor Wesołowski

Dąbrowska, Wesołowski: Pozew czy oskarżenie – powyborcze rozliczenia w spółkach

Dotychczasowi zarządzający spółkami Skarbu Państwa mogą ponosić odpowiedzialność, nawet jeśli ich działania lub zaniechania nie są przestępstwem.

Nieuczciwa konkurencja: ochrona cennych informacji w firmie może być łatwiejsza

Oprócz ujawniania i wykorzystywania poufnych danych, czynem zabronionym będzie także niezgodne z przepisami „pozyskanie" informacji stanowiących tajemnicę firmy.

Ustawa o jawności – kłopot przedsiębiorców

Od początku prac nad projektem ustawy o jawności wątpliwości budzi powierzenie prezesowi UOKiK kompetencji do wymierzania przedsiębiorcom kar pieniężnych na wniosek szefa CBA – piszą adwokaci.

Radcy Prokuratorii Generalnej - jak poradzą sobie w sądzie

Jak poradzą sobie w sądzie radcy Prokuratorii Generalnej

Obrót ziemią rolną - poszkodowani zmianą przepisów mogą domagać się odszkodowań

Poszkodowani zmianą przepisów o handlu ziemią rolną mogą domagać się naprawienia szkody, jaką ponieśli. Mogą żądać m.in. odszkodowań za fiasko rozpoczętych procesów inwestycyjnych – uważają prawnicy.