Robert Socha

Rola mediów i charakter pracy dziennikarza

Rola mediów to kontrola władzy, także prokuratury.