Marta Ogórkiewicz

Chatboty - czy nieodwracalnie zmienią oczekiwania konsumentów?

W biznesie relacje są wszystkim. A każda znajomość rozpoczyna się od rozmowy. Dziś ludzie i firmy łączą się poprzez potężny, spersonalizowany nośnik informacji: wiadomości, wysyłane do siebie za pomocą aplikacji do tego przeznaczonych.