Sławomir Patyra

Patyra: Kontrasygnata gwarantuje legalizm

Opinia prawna na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.