Maciej Stempurski

Muzyka ludowa to wieczne źródło

Rozmowa z Andrzejem Dyrdałem, dyrektorm festiwalu Podlaska Oktawa Kultur

Strefa Kibica – trybuny dla 100 tysięcy

Nie tylko oglądanie meczów będzie atrakcją warszawskiej Strefy Kibica. Przed PKiN będzie można zjeść, kupić pamiątki, posłuchać koncertów

Sztuka w dwóch światach

Tegoroczny konkurs „Szansa” pod hasłem „Natura” to nie pierwsza inicjatywa galerii promująca sztukę w Internecie

Wielki jazz, intrygujący rock i gwiazdy

Jazzowy geniusz, alternatywna gwiazda, rockowcy i hiphopowcy – sporo świetnej muzyki zabrzmi w Warszawie

Słuchaj Antoniny i klaszcz

An­to­ni­na Krzysz­toń wy­stą­pi w pią­tek w La­bo­ra­to­rium przy warszawskim Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej w Zamku Ujaz­dow­skim

Rock, blues i ragga w niedzielę

Chris Rea za­gra blu­esa w Sa­li Kon­gre­so­wej, a Pa­blo­pa­vo i Lu­dzi­ki na jed­nej sce­nie na skwe­rze Ho­ove­ra wy­stą­pią ze Świe­tli­ka­mi

Nie masz cwaniaka...

Projekt Warszawiak zagra we wtorek w Hard Rock Cafe w Warszawie. Początek o godz. 21.

„Hair” – bunt i miłość wciąż aktualne

Wspa­nia­ła mu­zy­ka, sza­lo­na cho­re­ogra­fia i po­nad­cza­so­we prze­sła­nie – to wszyst­ko znaj­dzie­my w mu­si­ca­lu „Ha­ir". 9 lu­te­go je­go wro­cław­ska wer­sja w Sa­li Kongresowej

To co się nam podoba

Eks­pe­ry­men­tal­na mu­zy­ka na naj­wyż­szym po­zio­mie za­brzmi w CSW w Zam­ku Ujaz­dow­skim Warszawie

Alternatywna muzyka w centrum

Islandzka taneczna elektronika, muzyka inspirowana amerykańską kulturą źródeł i ulotne akustyczne piosenki – Powiększenie zaprasza w styczniu na koncerty