Weronika Papucewicz

Grafiki pracy na 12 listopada 2018 wciąż są niepewne

12 listopada 2018 r. będzie świętem wolnym od pracy. Czy będzie on wolny również dla pracowników placówek handlowych?

Co zrobić aby skrócić okres przechowywania akt pracowniczych osoby zatrudnionej przed 2019 r.

Aby skrócić okres przechowywania akt pracowniczych osoby zatrudnionej przed 2019 r., pracodawca będzie musiał złożyć w ZUS dodatkowe raporty.

Praca w finansach tylko dla osób, które udowodnią niekaralność

Od 27 czerwca 2018 r. zalegalizowana została praktyka tzw. criminal check w instytucjach finansowych. Ci pracodawcy dołączyli do innych, którzy mogą żądać udowodnienia braku karalności.

Kiedy z etatowcem można legalnie zawrzeć umowę cywilnoprawną

Z osobą zatrudnioną na etacie można legalnie zawrzeć kontrakt cywilnoprawny wyłącznie na inny rodzaj pracy. Trzeba się w nim jednak wystrzegać elementów charakterystycznych dla stosunku pracy.

Badania lekarskie z problemami

Kontrola stanu zdrowia pracownika bywa szczególnie kłopotliwa, gdy niespodziewanie stawia się on w pracy po długiej nieobecności. Nie można go dopuścić do zadań, dopóki nie pozwoli na to lekarz.

Przeszłość kryminalna kandydata pozostanie zagadką

Polskie prawo nie pozwala na zbieranie wszystkich danych osobowych w trakcie rekrutacji. Dotyczy to m.in. możliwości pełnego zweryfikowania informacji o karalności osób ubiegających się o pracę.

Minimalna pensja również ze zlecenia

Kontraktami cywilnoprawnymi rządzi zasada swobody umów. Dotyczy to również możliwości ustalenia przez strony dowolnej wysokości wynagrodzenia. Niedługo ta sytuacja zostanie jednak zaburzona.

Rezygnacja z telepracy nie jest łatwa

Przy porozumieniu o telepracy w trakcie zatrudnienia każda ze stron może wystąpić o zaprzestanie tej formy pracy i przywrócenie poprzednich warunków w ciągu trzech miesięcy od jej podjęcia.

Ewidencja czasu pracy - czytnik zamiast podpisu

Rejestrator kart czy system informatyczny mierzący czas pracy i jego ewidencję może się okazać rozwiązaniem droższym dla firmy. Z reguły pobyt etatowca w zakładzie trwa bowiem dłużej niż jego faktyczna praca.