Izabela Szczygielska

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę podpisane pod presją można podważyć

Pracodawca ryzykuje, wywierając na pracowniku presję, aby podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Ten może się bowiem próbować uchylić od skutków takiego oświadczenia woli, uzasadniając to wadą jego złożenia.

Wynagrodzenie za urlop prawie jak za pracę

Wynagrodzenie urlopowe pracownika powinno odpowiadać temu, jakie otrzymałby, gdyby normalnie pracował. Nie oznacza to jednak, że w podstawie jego wymiaru należy uwzględniać wszystkie świadczenia, jakie uzyskuje zatrudniony.

Wypowiedzenie zakazu konkurencji z uzasadnieniem

POSTĘPOWANIE | Konstruując treść umowy o zakazie konkurencji, warto sprecyzować możliwość jej wypowiedzenia przez pracodawcę. Wystarczy podać przesłankę ustania przyczyn uzasadniających trwanie zakazu.

Urlop rodzicielski - mniej składek przez 36 miesięcy

Za pracownika, który wrócił po urlopie związanym z rodzicielstwem, firma nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy przez 3 lata. Z przepisów nie wynika, aby ta ulga przysługiwała tylko na jednego rodzica dziecka.

Porady prawne: warto korzystać z adwokata lub radcy prawnego

Przedsiębiorca powinien wiedzieć, czy jest w stanie sam wykorzystać instrumenty z procedury cywilnej. Zastrzeżenie do protokołu to instytucja mało znana, ale przydaje się w firmowych sporach. Jak ją zastosować w interesie przedsiębiorstwa?