Jakub Brzeski

Postępowanie sanacyjne: jak przyspieszyć sporządzenie planu podziału ze sprzedaży nieruchomości

Można podjąć kroki, aby przyspieszyć sporządzenie planu podziału funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w postępowaniu sanacyjnym.

Przy przygotowanej likwidacji trzeba uważać na pomoc publiczną

Pre-pack pozwala skrócić lub wręcz wyeliminować okres, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach upadłości pod zarządem syndyka.

Skutki dyrektywy UE private enforcement

Dzięki unijnej dyrektywie private enforcement to paradoksalnie pozwani zyskają kolejne możliwości przeciągania procesu w czasie i obrony przed roszczeniami – piszą prawnicy.