Urszula Moszczyńska

Strajk nauczycieli: szkoły można zamknąć

Zawieszenie przez dyrektorów zajęć od 8 kwietnia jest legalnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy w placówce nie będzie wcale lub wystarczająco dużo nauczycieli, którzy mogą sprawować opiekę nad dziećmi.