Michał Makowski

Zwłoka w postępowaniu przygotowawczym: czy prokuratorowi można zwrócić uwagę

Różne są cele postępowania sprawdzającego i przygotowawczego, więc nie można karać za zwłokę w tym pierwszym.

Michał Makowski: w przetargach musi się dużo zmienić. Również w karaniu

Zamiast zmieniać kodeks karny, lepiej wpisać przepisy karne do nowego prawa zamówień publicznych. Wymaga to wyważenia wielu racji oraz uwzględnienia zastrzeżeń: z jednej strony ekspertów, z drugiej – teoretyków. Sposobność do tego dają konsultacje publiczne.

JEDZ: czy ma znaczenie, jak złożono dokument zamówienia

Nierzetelne oświadczenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej jest środkiem nienadającym się do popełnienia czynu zabronionego – pisze prokurator.