Artur Dunin

Przepisy mają scalać, a nie wykluczać - o legalizacji związków partnerskich

Uregulowanie możliwości zawierania związków partnerskich - niezależnie od płci partnerów - jest korzystne i opłacalne dla kraju. Należy o tym rozmawiać merytorycznie, zamiast wykrzykiwać nienawistne hasła.